Halk Si̇gorta Genel müdürü Sayın Bülent Karan; Halk Si̇gorta’nin Yöneti̇mi̇ni̇ Üstlendi̇gi̇ Devlet Destekli̇ Ti̇cari̇ Alacak Si̇gortasi Si̇stemi̇ i̇le Kobi̇’leri̇n En Büyük Sorunu Olan Alacakların Tahsi̇l Edi̇lememe Endi̇şesi̇ Ortadan Kalkıyor!

Soru 1 : Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi nedir? Halk Sigorta olarak bu sistemdeki görevinizden bahsedebilir misiniz?

     Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası KOBİ’lerimizin yurtiçine yapmış oldukları vadeli satışlardan doğabilecek ödenmeme riskini teminat altına alan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde KOBİ’lerin alacakları güvence altına alındığı gibi alacak tahsilatı yapmak için harcayacakları zamanı yeni müşteri bulmak ve bu sayede cirolarını büyütmek için kullanabilmektedirler..

     Halk Sigorta A.Ş. 5 yıl süre ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi (ORYM) olarak görevlendirilmiştir. Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’nin yöneticisi olarak temel görevlerimiz KOBİ’lere yönelik kurulan bu sistemin sorunsuz bir biçimde işleyişini sağlamak ve kontrol etmek, Bakanlık, ilgili tebliğler ve yönetmelikler tarafından tevdi edilmiş görevleri yerine getirmek ve  sisteme dahil olan sigorta şirketleri ile koordineli çalışarak  sistemi geliştirerek daha iyiye taşımaktır.

Soru 2 : 1 Ocak 2019’da yürürlüğe giren Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası KOBİ’lerin dikkatini çeken bir ürün oldu…  Sistemden hangi KOBİ’ler faydalanabilir? Prim ve karşılığında sağlanan teminatlar hakkında bilgi verir misiniz?

       Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi iki aşamalı olarak kurgulandı. Sistemden bu aşamada, 19.10.2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatı rakamı dikkate alınarak belirlenecek mikro ve küçük işletmeler olarak tanımlanan işletmeler yararlanabilmektedir. Sistem’in ikinci aşamasında ise aynı yönetmelikte yine yıllık net satış hasılatı rakamı dikkate alınarak belirlenecek olan orta büyüklükteki işletmeler de kapsama alınacaktır. Böylece bu aşamada biten mali yılda yıllık net satış hasılatı 25.000.000 TL’ye kadar olan şirketlerin yanı sıra yine biten mali yılda yıllık net satış hasılatı 125.000.000 TL’ye kadarki şirketlerde sisteme dâhil olabileceklerdir. Prim hesabında ise konu olan ciro KOBİ’nin yurtiçinde yaptığı vadeli satışlardan elde ettiği cirosudur. Biz bu ciroyu sigortalanabilir ciro olarak adlandırıyoruz. Bu poliçeye KOBİ’lerimiz sigortalanabilir ciro ve uyguladığı azami satış vadelerine göre hesaplanan ve  %0.32 den başlayan fiyatlarla ulaşabilmektedirler. Ayrıca KOBİ’lerimizin vadeli satış yaptığı tüm müşterilerinin risk analizlerini yaparak her bir müşterisi için bir kredi limiti tahsis ediyoruz.   Detaylı prim tablosuna ve teminatlar ile ilgili bilgilere www.alacaksigortası.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Soru 3: Belirleyici özellik olan Devlet Desteği başta olmak üzere ürünün diğer özellikleri ve sağlayacağı avantajları ile ilgili bilgi verir misiniz? KOBİ’ler bu ürünü sizce neden tercih etmeli?

        Bu sistemde adı geçen Devlet Desteği; prim ödemeleri ile oluşacak havuzun, tazminat ödemelerinde yetersiz kalması durumunda ödemelerin sorunsuz yapılabilmesi için havuzun desteklenmesi şeklindedir. Devlet Destekli ifadesinden prim desteği anlaşılmamalıdır.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi ile Mikro ve Küçük ölçekli işletmeler için ilk kez bu kapsamda bir ürün sunulmaktadır. Yakın bir dönemde ise bir kısmı bu ürüne aşina olan orta büyüklükte işletmeler de bu sistemden faydalanabilecektir. Bu sistem sayesinde KOBİ’ler hem mevcuttaki hem de yeni çalışmaya başlayacakları alıcıların ticari anlamda kalitesini çok uygun maliyetlerle ölçebilecektir. Ayrıca alacak tahsiline harcadığı zamanı daha etkin bir şekilde kullanarak işini geliştirmeye ve güvenli bir şekilde büyümeye fırsatı olacaktır.

Soru 4: Yılın ilk yarısında Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’na talepler nasıl? Bu talepler beklentileri karşıladı mı?

           Ürünün yürürlüğe girmesinden bu yana daha 7 ay gibi kısa bir süre geçmişken beklediğimizin üzerinde bir ilgi ile karşılaşmış durumdayız. Poliçe sayısı 5000 adedin üstüne çıkmış durumdadır. Üretilen prim tutarı ise 10.000.000 TL gibi bir rakama ulaşmıştır. Bu yoğun ilginin yılın kalanında da sürmesini bekliyoruz. Ayrıca çalışmalarını tamamladıktan sonra sisteme dâhil edilecek olan orta büyüklükteki işletmelerle beraber bu sayıların çok daha yükseleceğini gözlemlemekteyiz.

Soru 5:  Hangi hasarlar teminat kapsamına giriyor? Hasar tazmin süreçlerinde Sigortalıya sağladığınız avantajlar olduğunu görüyoruz. Bu konu hakkında da bilgi verir misiniz?

            KOBİ’nin yurtiçi vadeli satışlarından oluşan faturaların vadesinde ödenmeme durumları teminat altındadır. Hasar ödemesine konu olabilmesi için Fatura üzerinde satışın vadeli olduğunun ispatı olan ödeme tarihinin yazılı olması gerekmektedir. Ayrıca poliçe KOBİ’nin tüm alıcılarını kapsadığından, satış atış yapılan müşterilerde oluşacak olumsuz durumların vakit kaybetmeden tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim yapıldıktan sonra hasar dosyası açmak için isterse KOBİ’miz poliçede belirtilen bekleme sürelerini kullanabilir. Hasar bekleme süreleri için detay bilgiye www.alacaksigortası.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Soru 6: ORYM olarak ürünün yıl sonu ve ilerleyen yıllardaki seyrini nasıl görüyorsunuz?

         ORYM olarak bu ürünün ülkemizdeki ticaret anlayışına farklı bir yön vereceğini düşünüyoruz. KOBİ’lerin en büyük sorunu olan alacakların tahsil edilememe endişesini ortadan kaldıran bir ürün olarak ülkemizi gelişimine büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. İlk 7 aydaki talep ve ilgi bu düşüncemiz ile paralel gitmesi bizi sevindirmektedir. İlerleyen yıllarda ülkemizdeki şirketlerin alacak sigortası poliçesi yapmadan vadeli satış yapmayacağı bir ortamın oluşacağına inanıyoruz.