Süreçler

Limit Tahsisi ve Hasar Bildirimi

Tahsis Süreci

Alıcı firma hakkında, iflas, konkordato, tasfiye, icra takibi, vb. hukuki kararlar ile yazılmış çek, protestolu senet, sorunlu kredi vb. olumsuz durumlar haricinde, sigorta dönemi içerisinde skor ve kredi limiti revizyonu yapılmayacaktır. Böylece sigortalı firmaların ticari faaliyetleri ancak, alıcı firmaların finansal bir olumsuzluk içerisinde bulunmaları durumunda etkilenecektir. Bu da sigortalının daha stabil ve büyümeye odaklı ticari faaliyetler içinde bulunmasına katkı sağlayacaktır.

Bilgi tedariği sağlanan kurumlarla çevrimiçi bağlantılarda veya sistemlerde bir sıkıntı yaşanmaması durumunda, kredi limitleri anlık veya teklif talebinin yapıldığı gün içerisinde tahsis edilebilecektir. Böylece sigortalı firma, hem poliçeyi alıp almama kararını daha hızlı verebilecek hem de ticari faaliyetleri herhangi bir kesintiye uğramadan devam edebilecektir.

Soruşturma Masrafları: Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası kapsamında alıcı limiti verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için KDV dâhil 10 TL'dir. Teklif aşamasında sigortalı adayı için de risk değerlendirmesi yapıldığından KDV dâhil 10 TL de sigortalı adayı için alınır. Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesi durumundaki ek sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için de KDV dâhil 10 TL'dir. Bu bağlamda poliçeleşen bir teklif için sigortalı her bir alıcısı için toplamda KDV dâhil 20 TL ödeyecektir.

Hasar Süreci

  • Hasar süreci, sigortalının Merkez'e başvurusu ile başlayacaktır.
  • Sigortalı hasar dosyası için istenen tüm bilgi ve belgeleri zamanında Merkez'e iletmekle yükümlüdür.
  • Merkez, gerekli kontrollerin ardından tüm bilgi ve belgeleri hukuk bürosuna iletecektir.
  • Tahsilat süresi bittiğinde tazminat ödemesi gerçekleştirilecektir. Bu aşamadan sonra da hukuk bürosu tarafından işlemlere devam edilecektir.
  • Hasar dosyası, tahsilatın mümkün olmaması veya tahsilat maliyetlerinin alacak tutarından fazla olması durumunda Merkez tarafından kapatılabilir.
  • Hukuki masraflarda Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili yıldaki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi geçerli olacaktır.

Hukuki Masraflar: Hasar dosyaları için uygulanacak hukuki masraflarda, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili yıldaki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi geçerli olacaktır.